UWAGA zmiana regulaminu zawodów!

Informujemy, że zmianie ulega zapis w regulaminie zawodów dotyczący jednoczesnego startu zawodników w MP, PN i MDLŚ i brzmi on:

Wszyscy zawodnicy kwalifikowani są do startu w ramach Mistrzostw Dolnego Śląska.

Oznacza to tyle, że podczas startów w MDLŚ będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla zawodników posiadających licencję PZOS zgłoszonych do startów w MP i PN.

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia zachowują swoją ważność. Ewentualne zmiany prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mp.pn.mdls@gmail.com